۰۱:۲۵ - جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

معرفی ریاست


 

دکتر رضا شعبان نژاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان مولود انقلاب اسلامی و عامل مهم در رشد و توسعه پایدار جامعه در ابعاد علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، منشاء خدمات عظیمی است و تمام فعالیت ها در این مجموعه آموزشی سربلندی ایران اسلامی را نشانه گرفته است. این مجموعه آموزشی گسترده تولید، توزیع و انتشار علم و از طرف دیگر توجه به فرهنگ اسلامی در دانشگاه که بر گرفته از تعالیم قرآن کریم، عترت و اندیشه های ناب حضرت امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری را مورد توجه جدی قرار می دهد و برای تحقق رسالت اصلی با در نظر گرفتن ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، عزت، حرمت و کرامت افراد مخصوصآ قشر جوان را در جامعه اسلامی مورد توجه قرار می دهد.

به امید ظهور حضرت ولی عصر (عج)