اداره روابط عمومی


 

نام و نام خانوادگی مسئول روابط عمومی: سعید پوررضا

تحصیلات : کارشناسی ارشد

روابط عمومی دانشگاه بوئین زهرا در نظر دارد با ارتباطی موثر پلی بین اساتید، دانشجویان و مسئولان دانشگاه برقرار نماید.

اصطلاح”روابط عمومی“ برای نخستین بار در ایالات متحده آمریکا و در نوشته های اداره  اتحادیه راه آهن ایالات متحده بکار برده شد و در دهه اول قرن بیستم نخستین دفاتر روابط عمومی در مؤسسه های این کشور ایجاد گردید.

در سال 1906 اولین شرکت خصوصی که تنها خدمات روابط عمومی را به مشتریـان خود ارایه می‌کرد، بوجودآمد. نخستین شرکت روابط‌عمومی‌ توســط ”ایوی‌لی“ فارغ التحصیل  دانشگاه پرنیسون و خبرنگار اقتصادی در شهر نیویورک تأسیس شد. پس از این شرکت  مؤسسه های دیگر نیز به تأسیس دفاتر روابط عمومی اقدام کردند و روابط عمومی به عنوان  یک حرفه به وجود آمد و شناخته شد .

نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع دردستیابی به مقاصد و اهداف ، امروزه درسازمانها و ادارات به عنوان یک اصل اساسی درمدیریت پذیرفته شده است.این ارتباط که ازآن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی ازمهمترین و با ارزش
ترین عوامل موثر در سرنوشت هرموسسه وگروه محسوب می گردد.

 نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع دردستیابی به مقاصد و اهداف ، امروزه درسازمانها و ادارات به عنوان یک اصل اساسی درمدیریت پذیرفته شده است.این ارتباط که ازآن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی ازمهمترین و با ارزش
ترین عوامل موثر در سرنوشت هرموسسه وگروه محسوب می گردد.

 
Public Relations   در دهه اول قرن بیستم درآمریکا به صورت یک حرفه تخصصی درآمد. در ایران در سال 1345 اولین دفتر روابط عمومی توسط شرکت نفت راه اندازی شد. سپس درسایر سازمانها دفاتری به عنوان مراکز فراهم آوری ، مبادله اطلاعات وبرقراری ارتباطات دوسویه به منظور ایجاد حسن نیت وتفاهم گشوده شد.

ـ دردنیای امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی درارزیابی وتقویت برنامه ها وپیشبرد اهداف سازمانها تلقی می گردند.

ـ امروزه نقش روابط عمومی وحیطه فعالیت آن برهیچکس پوشیده نیست. تمامی فعالان جامعه دربخشهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و . . . جویای روابط عمومی هایی هستند که آنان را درطراحی روشهای معقول و تعیین خط مشی های مرتبط با آینده یاری دهند.

ـ روابط عمومی نقشهای گوناگونی را درجایگاههای متفاوت وشرایط متمایز ازیکدیگر ایفا می
کند. اما دو نقش قابل تفکیک آن درارتباطات درون سازمانی وبرون سازمانی ازمیان سایر نقشها نمایانتر و مهمتر است.

ـ روابط عمومی هنرش این است که بتواند امکانات وشرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد وآنان را با امکانات درون سازمان پیوند دهد و اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نماید ودرنهایت ارتباط سازمان را با بیرون ازآن، بدرستی برقرار سازد. که دراین راستا اولین قدم شناخت محیط وسازمان مربوطه است ومنظور از این شناخت ، شناسایی و بررسی نقاط قوت وضعف است .

 

ماموریتهای روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا  

 -  اطلاع یابی و اطلاع رسانی

- روشن ساختن رسالت و ارزشهای سازمان

- جمع آوری فرمانهای رسمی و غیررسمی که سازمان با آنها مواجه است.

-  ارزیابی محیط خارجی

- ارزیابی محیط داخلی

- شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان

- شناسایی مسایل استراتژیک سازمان

- ارزیابی مستمردیدگاهها و نظرات مخاطبان

-  شناسایی و مدیریت افکار عمومی

- مدیریت رسانه ای

- انتشار اطلاعات پردازش شده

- انتشار اخبار و اطلاعات دانشگاه

- پشتیبانی از مراسم ها و مجالس برگزار شده دردانشگاه

- تهیه گزارش از مراسم ها

- برگزاری نشست های مطبوعاتی با ریاست واحد

- ایجاد جوی آرام و ارتباط موثر با کارکنان ، اساتید و دانشجویان

- تعامل دوسویه با رسانه ها

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما عزیزان می باشد .

آدرس ایمیل روابط عمومی : saeidporreza@gmail.com

کانال خبری واحد بوئین زهرا در تلگرام    

https://telegram.me/buinIAU 

لینک زیر برنامه ملاقات با ریاست محترم واحد می باشد.